KÜTTESEADMED –
PEAMISED TOOTED

Katlad
Gaas, õli, pellet, tahkeküte, hakkepuit.

Soojuspumbad
Õhk-vesi, vesi-vesi, maasoojus.

Pumbad
Tsirkulatsioonipump (küte / jahutus / soe vesi), In-line pump (sh. sagedusmuunduriga), normpump, rõhutõstepump, tühjenduspump, reoveepump.

Ventilatsiooniseadmed
Soojustagastusega ventilatsiooniagregaat.

Õhkkütte agregaadid
Kalorifeer, õhkkardin, gaasipuhur.

Küttekehad
Disainradiaator (sh. toruribi radiaator), plaatradiaator, vannitoa radiaator, konvektor (sh. põrandasisesed), kiirguspaneelid (kütmiseks ja jahutamiseks), jahutuspaneelid.

Põrandaküte
Põrandakütte toru, kollektor, kollektori kapp, juhtautomaatika (sh. termoajamid), kuivehitusplaat soojusjaotus mooduliga.

Korstnad
Roostevaba, happekindel eelisoleeritud (topeltseinaga) ja üheseinaline moodulkorsten, PP õhu-/suitsugaasi ja suitsugaasi toru.

Veemahutid
Soojavee boiler, laadimismahuti, akumulatsioonipaak, hüdrauliline tasakaalustusmahuti.

Paisupaagid
Membraanpaisupaak (küttele), hüdrofoor (tarbeveele).

Arvestid
Külma- ja soojaveearvesti, soojusarvesti.

Toruarmatuur
Kuulkraan, pöördklapp, reguleerventiil, tagasilöögiklapp, kaitseklapp, radiaatori ventiil ja sulgliitmik, H-liitmik, termostaatpea, liiniseadeventiil (staatiline ja dünaamiline ehk rõhust sõltumatu).

Auruarmatuur
Kondensaadi eraldi, rõhualandus ventiil, sulgventiil, kaitseklapp

Mõõteseadmed
Termomeeter, manomeeter.

Keemia ja puhastusvahendid
Puhastusvahend gaasi-, õli- ja tahkeküttekateldele ning põletitele, katlakivi eemaldusvahend, külmumis- ja korrosioonikaitsevahend, küttesüsteemi puhastusvahend, tahmaeemaldusvahend, universaalpuhastusvahend, kanalisatsiooni ummistuse kõrvaldamise vahend.

TÖÖSTUSSEADMED –
PEAMISED TOOTED

Sädemeavastus ja -kustutussüsteemid
Sädemeavastusandur (pimedasse või päevavalgusega keskkonda), leegiavastusandur, temperatuuri ja suitsuandur, kustutusgrupp, kustutusdüüsid (erinevad kasutusvaldkonnad).

Tuleavastus ja -kustutussüsteemid

Automaatne tulekustutussüsteem (kaevandus- tööstus- ja põllumajandussõidukid)

In-Line mõõteseadmed
Paksusmõõtja (rullide või laseriga), tühimike avastaja (ultraheliga), niiskusmõõtja (infrapuna või mikrolainega), pinna- või serva kvaliteedi kontroll (laseri või kaameratega), pressi töö optimeerija (temperatuuri ja rõhu andmesalvestus) laboriseade (gaasianalüüs, tiheduse mõõtmine).

Õhuniisutussüsteem veetöötlusega
Õhuniisutus düüs, kõrgsurve pump (sagedusmuunduriga), veepehmendus, pöördosmoos, UV-steriliseerimine.

Aspiratsioonisüsteemid (sh tolmuvaba veoauto laadimisjaam)
Statsionaarne filter (üle- või alarõhu kuni 300 000 m3/h), mobiilne filter (puidupuru, värvitolmu ja keevitussuitsu jaoks), puruventilaator, transporttigu, kettkonveier, väljatõmbe torustik, põlemisgaaside filter, silo, tolmuvaba veoauto laadimisjaam.

Jäätmekäitlusseadmed
Puidupurusti (koluga või horisontaalne), briketipress.

Rullteed tõhusaks tootmislogistikaks ja ladustamiseks
Ajamita rullkonveier tööstusele (Q70), transpordikäru rööbastel, tõstelaud rullkonveieri ülaosaga.

Tahkekütteseadmed
Katel (hakkepuit, pellet, teravili, süsi ja puuhalg), etteande süsteem silost, multitsüklon, korsten, pump, kaitseklapp, sulgarmatuur jne.

Tööstusliku sideaine tehnoloogia
Sobiva sideaine retsepti valemi arendus, sideaine tootmistehnoloogia lahedus, ligniini maksimaalne kasutamine liimi koostise retseptis.